Polityka Prywatności oraz Plików Cookies

Polityka Prywatności i Plików Cookies opisuje zasady wykorzystania oraz przetwarzania danych osobowych i plików cookies na stronie internetowej http://niebieska-sukienka.pl/ i przypisanej do niej domeny http://niebieskasukienka.pl/. Administratorem danych jest Hanna Strzałka-Siwecka, z którą można kontaktować się pod adresem mailowym: kontakt@niebieska-sukienka.pl.

Podstawowe pojęcia

Administrator – Hanna Strzałka-Siwecka
Strona – strona internetowa dostępna pod adresem http://niebieska-sukienka.pl/, strona ma charakter niekomercyjny, nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Strony.

Dane osobowe
Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

Administrator zobowiązuje się:

 • zapewnić poufność przekazanych mu danych osobowych,
 • nie udostępniać przekazanych mu danych osobowych osobom trzecim,
 • chronić powierzone mu dane przed dostępem do nich nieupoważnionych osób.

Użytkownik ma prawo:

 • żądać dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub całkowitego usunięcia,
  wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych,
 • przenieść swoje dane,
 • cofnąć zgodę do przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli wcześniej wyraził taką zgodę,
 • wnieść skargę do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Administratora jego danych osobowych.

Jakie dane osobiste są zbierane i dlaczego?

Użytkownik strony http://niebieska-sukienka.pl/ może przekazać swoje dane osobowe za pomocą poczty mailowej lub dodając komentarz do wpisów publikowanych na stronie.

Kontakt mailowy:

 • w celu skontaktowania się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej, użytkownik przekazuje swój adres mailowy jako nadawca, a jego wiadomość może zawierać też inne dane osobowe,
 • użytkownik przekazuje swoje dane dobrowolnie, żeby skontaktować się z administratorem,
 • dane osobowe użytkownika są wykorzystywane tylko w celu kontaktu mailowego,
 • treść korespondencji może podlegać archiwizacji,
 • korespondencja między Administratorem i Użytkownikiem jest przechowywana na serwerze skrzynki pocztowej.

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
ZENBOX – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz korzystania z systemu mailowego – polityka prywatności,
DISQUS – w celu dodawania komentarzy na blogu – polityka prywatności,
FACEBOOK – w celu dodawania komentarzy na blogu – polityka prywatności.

Pliki cookies

 • Administrator korzysta z plików cookies (ciasteczek), czyli tekstowych informacji, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (smartfonie, tablecie, komputerze),
 • pliki cookies mogą być odczytywane przez teleinformatyczny system Administratora,
 • Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskuje dostęp do zawartych w nich informacji w celach statystycznych i w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony,
 • Użytkownik może zmienić konfigurację swojej przeglądarki internetowej, tak by uniemożliwić przechowywanie ciasteczek na swoim urządzeniu końcowym. W takim wypadku jednak korzystanie ze strony przez Użytkownika może zostać utrudnione,
 • Użytkownik może usunąć pliki cookies po ich zapisaniu przez Administratora, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, narzędzi systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik albo z pomocą programów służących usuwaniu plików cookies.

Administrator stosuje w celach statystycznych kod śledzenia Google Analytics. By korzystać z usług Google Analytics, Administrator zaimplementował w kodzie Strony udostępniony przez Google kod śledzący (tzw. tracking code). Kod ten działa w oparciu o pliki cookies, ale może też wykorzystywać inne technologie śledzące, a zbierane w tym zakresie informacje nie pozwalają na identyfikację użytkownika i są całkowicie anonimowe.

***

Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Administratora i wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.